Rejse og arbejde

af Frode Gundorf Nielsen


 

For Hardy Brix har rejserne stor betydning og han fornægter ikke den indflydelse disse har på hans arbejde. Han har flere gange opsøgt det vældige nordiske landskab med forrevne fjeldvægge, spejlinger med himmel i hav og det skiftende lys fra kraftig sol til slørende tågedis. Her kunne være stof til nordisk naturromantik i en nydelig blanding af E. Grieg og P S. Krøyer.

Men Brix vil naturligvis noget andet med sit arbejde. Udgangspunktet lejres som erindringsbilleder til den maleriske proces i værkstedet. Arbejdet startes med de store lærreder liggende på gulvet. Tynd silemaling hældes og strintes på, spartlen trækker de første rygradsspor og i det hele går det hurtigt og kan virke kaotisk. Herefter kommer perioder med tobak og overvejelser, muligheder og lærreder bliver vendt og drejet, opbygningen kan begynde. Disse malerier har været gennem en langvarig behandling, typisk tager det måneder at nå frem til målet. Ofre vælges højkantsformater for også på denne måde at skabe en distance til hele landskabstraditionen. Det er et maleri med store lysende vibrerende flader i sammenstød med grove spartelaftræk og åbninger ind mod de første lag. Hele gråtoneskalaen er taget i brug - fra tynd sol gennem morgendis til kanongrå - og iblandt drøje røde og grønne hug. Romantikken er dræbt med en brutal følsom indsats og maleriet har vundet en sejr ved den kamp.

Frode Gundorf Nielsen 1993